121218-Normandy Boy's Basketball-Freshmen vs Mayfield - kennsmithf2g