121207-Normandy Boy's Basketball-Freshmen vs Holy Name - kennsmithf2g