120204-Basketball Normandy Freshmen vs North Royalton - kennsmithf2g