120106-Basketball-Normandy Boy's Freshmen vs Valley Forge - kennsmithf2g