110301-Normandy Varsity Boy's Basketball vs Highland - kennsmithf2g