110125-Normandy Varsity Boy's Basketball vs Trinity - kennsmithf2g