100212-JV Boy's Basketball-Normandy vs North Royalton - kennsmithf2g