091211-Varsity Boy's Basketball Normandy vs Hudson - kennsmithf2g