090123-Varsity Boys Basketball Normandy vs Nordonia - kennsmithf2g